Title 
Hackathon InfoFarm en Cloudway levert bruikbare kennis over Machine Learning op AWS

Op zaterdag 3 februari hebben InfoFarm en Cloudway een interne Hackathon gehouden over “Machine Learning on AWS”. Iets meer dan 20 Xplore Group medewerkers van verschillende deelbedrijven waaronder Cloudway, InfoFarm, Cloudar, iDA Mediafoundry, XTi en Optis hebben deelgenomen aan deze eerste editie. De Hackathon leerde deelnemers dat de high level services die AWS aanbiedt zeer goed bruikbaar zijn zonder dat men moeite moet steken in het trainen van modellen.  

Met de Hackathon wilden InfoFarm en Cloudway deelnemers kennis laten maken met machine learning en voor welke use cases dit nuttig kan zijn. Deelnemers kregen eerst een introductie over Machine Learning en gingen stap voor stap van het verkrijgen van data tot deployment in productie. Daarna volgde een overzicht en try-out van eenvoudig te gebruiken cognitieve services die AWS aanbiedt. Voorbeelden daarvan zijn tekstanalyse, spraakherkenning, beeld en video herkenning en analyse, gezichtsherkenning, enz …

Na de theorie en high level services zijn de deelnemers aan de slag gegaan met een interessante data set, waarbij ze in verschillende teams werkten om te proberen tot een model te komen met een goede score. Hierbij werd gebruik gemaakt van een nieuwe ML oplossing die AWS beschikbaar heeft gesteld: Amazon Sagemaker. AWS helpt met deze service op verschillende niveaus zoals het trainen van het ML model en deployen van een model in productie.

Eén team had een model gemaakt om de overlevingskansen van iemand op de Titanic in te schatten aan de hand van leeftijd, geslacht, in welke klasse de persoon zat, het gezelschap… Dat model hebben ze dan gebruikt om de overlevingskansen van de acteurs uit de film Titanic op de Titanic in te schatten.

Een ander team was uitgegaan van reviews van wijnen en films, om zo te bepalen welke wijn goed bij een bepaalde film zouden passen. Zo zouden zomerse wijnen goed bij een vrolijke film passen, en zwaardere wijnen eerder gereserveerd zijn voor dramafilms.

Verder was er ook nog een model dat kon bepalen of de wijn over- of net underpriced was, en een ander team had gewerkt aan een model om de opbrengst van een film te voorspellen aan de hand van de acteurs en de regisseur van de film.

Dankzij deze hackathon hebben organisatoren en deelnemers geleerd dat de high level services die AWS aanbiedt zoals gezichtsherkenning, tekstanalyse, spraakherkenning etc., zeer goed bruikbaar zijn zonder moeite te moeten steken in het trainen van modellen. Maar voor het diepgaandere werk zoals het kiezen en finetunen van modellen, het integreren met Cloud services e.a. is er nog heel wat expertise en programmeerwerk nodig. En dat is natuurlijk waar ze bij Cloudway en InfoFarm het verschil mee kunnen maken.

Met deze resultaten zullen InfoFarm en Cloudway volgende maand een nieuwe Hackathon organiseren voor studenten in het nieuwe Xplore Group kantoor in Merelbeke.

Author 
arbynda