Deze services maken deel uit van de KMO Portefeuille

Welk process moet je juist doorlopen?

Je ontvangt onze offerte

Ben je akkoord met het voorstel? Contacteer ons dan om de startdatum vast te leggen

We voorzien de juiste startdatum op de offerte, die jullie vervolgens kunnen ondertekenen

Doe de subsidieaanvraag bij KMOP. Hiervoor heb je de offerte en startdatum nodig

Stort je eigen bijdrage aan KMOP.
Het subsidiebedrag wordt vervolgens door KMOP bijgestort in de portefeuille

Je ontvangt onze factuur.

  • Via KMOP betaal je het bedrag excl BTW
  • Via je eigen rekening stort je de BTW aan ons

Is het bedrag van de eerste factuur lager dan het totale project bedrag?
Dan ontvang je van ons nog een volgende factuur. Hiervoor gelden dezelfde stappen als de 1e factuur

KMO – Portefeuille

Infofarm werd geregistreerd als erkende dienstverlener voor de KMO-portefeuille. KMO’s kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming voor onze services ‘training’ en ‘advies’.

Training: DV.O242819
Advies: DV.A242818

Heb je nog vragen over onze KMO-services?